Jag erbjuder psykoterapi på svenska och finska.

Terapitjänster

 • Individuell  psykoterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Arbetshandledning
 • Kristerapi
 • Ätstörningar
 • Terapi för deprimerade och utbrända personer

Ta kontakt!

Ta kontakt, så vi kan diskutera ditt behov. Du kan ringa, mejla eller använda den här blanketten.

Kiinnostuitko palveluista?

 •  Yksilöllinen psykoterapia, pariterapia
 •  Perheterapia, työnohjaus, kriisiterapia
 •  Syömishäiriöt, uupuneiden ja masentuneiden henkilöiden terapia

Blev du intresserad av ?

 •  Individuell psykoterapi, parterapi
 •  Familjeterapi, arbetshandledning, kristerapi
 •  Ätstörningar, terapi för deprimerade och utbrända personer